Chuyển nhượng từ 10,8 tỷ 
Cho thuê từ 50tr/tháng 
Diện tích138m2 - 200m2

Giá thuê thương lượng 
Diện tích57m2 - 800m
Tình trạngCòn hàng 

Giá thuê từ 10tr/tháng 
Diện tích100m2 - 200m
Tình trạngSẵn sàng 

Giá thuê từ 10tr/tháng 
Diện tích100m
Tình trạngSẵn sàng 

Giá thuê từ 7,5tr/tháng 
Diện tích75m
Tình trạngSẵn sàng 

Giá thuê từ 40tr/tháng 
Diện tích150m
Tình trạngSẵn sàng 

Phân loại Bất Động sản