CHO THUÊ

Chuyển nhượng  từ 10,8 tỷ 
Cho thuê  từ 50tr/tháng 
Diện tích 138m2 - 200m2

Giá thuê  thương lượng 
Diện tích 57m2 - 800m
Tình trạng Còn hàng 

Giá thuê  từ 10tr/tháng 
Diện tích 100m2 - 200m
Tình trạng Sẵn sàng 

Giá thuê  từ 10tr/tháng 
Diện tích 100m
Tình trạng Sẵn sàng 

Giá thuê  từ 7,5tr/tháng 
Diện tích 75m
Tình trạng Sẵn sàng 

Giá thuê  từ 40tr/tháng 
Diện tích 150m
Tình trạng Sẵn sàng Phân loại Bất Động sản

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]