Giá bán 4,4 tỷ 
Diện tích70m
Tình trạng  Đang bán  

Giá bán 3,6xx tỷ 
Diện tích88,38m
Tình trạngĐang bán 

Chuyển nhượng từ 10,8 tỷ 
Cho thuê từ 50tr/tháng 
Diện tích138m2 - 200m2

Giá bán 3,8 tỷ 
Diện tích100m
Tình trạngĐã bán 

Giá bán 5,7 tỷ 
Diện tích90m
Tình trạngĐã bán 

Giá bán 5,1 tỷ 
Diện tích77,6m
Tình trạngĐang bán 

Giá bán 3,5 tỷ 
Diện tích100m
Tình trạngCòn hàng 

Giá bán 2,6 tỷ 
Diện tích71m
Tình trạngCòn hàng 

Giá bán Liên hệ 
Diện tích71m2 - 100m
Tình trạngCòn hàng 

Phân loại Bất Động Sản