Chuyển nhượng  từ 10,8 tỷ 
Cho thuê  từ 50tr/tháng 
Diện tích 138m2 - 200m2

Giá bán  3,8 tỷ 
Diện tích 100m
Tình trạng Còn hàng 

Giá bán  5,7 tỷ 
Diện tích 90m
Tình trạng Đã bán 

Giá bán  5,1 tỷ 
Diện tích 77,6m
Tình trạng Đang bán 

Giá bán  3,5 tỷ 
Diện tích 100m
Tình trạng Còn hàng 

Giá bán  2,6 tỷ 
Diện tích 71m
Tình trạng Còn hàng 

Giá bán  Liên hệ 
Diện tích 71m2 - 100m
Tình trạng Còn hàng 

Phân loại Bất Động Sản