Điều kiện để được hoãn đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất?

TRẢ LỜI:

Theo khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng, điều kiện để đơn vị sử dụng lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất: đã đóng đủ, hoặc tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021; bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nên phải cắt giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm đề nghị so với thời điểm tháng 4/2021.

Do đó, nếu công ty còn nợ BHXH nửa đầu năm 2021 sẽ không đủ điều kiện được tạm dừng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp đạt 2 điều kiện kể trên cần làm hồ sơ đề nghị theo mẫu tại Quyết định 23/2021 gửi cơ quan BHXH nơi đang tham gia để được giải quyết. Hồ sơ có thể gửi trực tuyến qua cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia, hoặc qua đường bưu điện.

Hết thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, đơn vị có trách nhiệm đóng đủ số tiền đã được tạm hoãn trước đó, số tiền này không bị tính lãi chậm đóng. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng, nếu người sử dụng lao động không đóng bù số tiền đã được tạm dừng, sau 30 ngày cơ quan BHXH sẽ tính lãi chậm đóng theo quy định.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu có người lao động nghỉ hưu, chết, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, đơn vị và người lao động phải đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN có thể liên hệ Tổng đài của BHXH Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp, gọi số: 1900.90.68.

Theo Chuyên gia Ánh Đào

Tiền Phong

Đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Không thể sao chép nội dung này!
0981330983