Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lí giải việc giảm 50% học phí, thu 75% khi học trực tuyến

Ông Cương khẳng định, Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là hai nghị quyết độc lập, được áp dụng đồng thời.

Trong đó, việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 là thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ “quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”.

Năm học 2021-2022, đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao), mức thu học phí khi học sinh đi học trực tiếp bằng với mức thu của năm học 2020-2021.

“Tuy nhiên, năm nay ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên Nghị quyết quy định rõ hai mức thu học phí đối với hai hình thức học tập là trực tiếp và trực tuyến. Nếu học sinh học trực tuyến thì mức đóng học phí bằng 75% học trực tiếp”, ông Cương cho biết.

Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đối tượng áp dụng mức học phí như trên là tất cả trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (trừ cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) và học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

Học sinh được giảm 50% học phí

Ông Trần Thế Cương khẳng định, ngoài quy định về mức học phí năm học 2021-2022 như trên, học sinh sẽ được giảm 50% học phí.

Cụ thể, Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, TP Hà Nội hỗ trợ bằng 50% mức học phí hằng tháng của năm học này.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian học sinh học thực tế cả trực tuyến và trực tiếp tối đa không quá 9 tháng/năm học.

Đối tượng được giảm 50% học phí sẽ bao gồm: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục cũng được hưởng mức hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ của học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Về phương thức thực hiện, UBND thành phố giao và phân bổ dự toán kinh phí cho Sở GD&ĐT để giao dự toán kinh phí hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

UBND các quận, huyện, thị xã giao và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; giao và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ học phí cho phòng GD&ĐT để chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Theo Hà Linh

Tiền Phong

Đánh giá!

Bình luận ngay & lun

Vui lòng không sao chép nội dung