Học sinh Hà Nội được hỗ trợ học phí cao nhất 108.500 đồng/tháng

Theo Nghị quyết, cơ chế hỗ trợ được áp dụng với các đối tượng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông (không gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Theo đó, mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND Thành phố quy định (với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên). Cụ thể:

– Đối với cấp học nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi, THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT):

+  Học sinh học tại khu vực thành thị: Hỗ trợ 108.500 đồng/tháng học tại trường; 81.400 đồng/tháng học online.

+ Học sinh học tại khu vực nông thôn: Hỗ trợ 47.500 đồng/tháng học tại trường; 35.600 đồng/tháng học online.

+ Học sinh học tại các xã miền núi: Hỗ trợ 12.000 đồng/tháng học tại trường; 9.000 đồng/tháng học online.

– Đối với trẻ em mầm non 05 tuổi, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS:

+  Học sinh học tại khu vực thành thị: Hỗ trợ 77.500 đồng/tháng học tại trường; 58.100 đồng/tháng học online.

+ Học sinh học tại khu vực nông thôn: Hỗ trợ 37.500 đồng/tháng học tại trường; 28.100 đồng/tháng học online.

+ Học sinh học tại các xã miền núi: Hỗ trợ 9.500 đồng/tháng học tại trường; 7.100 đồng/tháng học online.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đưa ra các mức hỗ trợ với đối tượng đã được hưởng chế độ giảm 70% học phí với mức cao nhất là 32.600 đồng/tháng, thấp nhất là 2.200 đồng/tháng.

Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 09 tháng/năm học 2021-2022.

Đối với các đối tượng đã được hưởng chế độ không phải đóng học phí, miễn phí sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này.

Hồng Vân

Theo Nhịp sống kinh tế

Đánh giá!

Bình luận ngay & lun

Vui lòng không sao chép nội dung