Ì ạch ở dự án trường đua ngựa 10.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Vướng mắc gì? - 1

Ì ạch ở dự án trường đua ngựa 10.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Vướng mắc gì?

Ì ạch ở dự án trường đua ngựa 10.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Vướng mắc gì? - 1

Diện tích dự án trường đua ngựa ở Sóc Sơn là 125 ha, tổng vốn đầu tư là 9.576 tỷ đồng, tương đương 420 triệu USD (Ảnh minh họa).

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, căn cứ vào Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1063620573 chứng nhận lần đầu ngày 11/10/2019, chứng nhận thay đổi lần 3 ngày 27/3/2020.

Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G – liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Global Consultant Network Co., Ltd.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng trường đua ngựa, tổ chức đua ngựa, đặc cược đua ngựa, ghi hình các cuộc đua ngựa tổ chức để phục vụ hoạt động kinh doanh, xuất khẩu nội dung ra 50 đại lý; tổ chức đại lý đua ngựa bên ngoài trường đua và phân phối nội dụng các cuộc đua ngựa theo quy định; đầu tư, xây dựng vận hành khách sạn 3 sao, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật…

Diện tích dự án là 125 ha, tổng vốn đầu tư là 9.576 tỷ đồng, tương đương 420 triệu USD.

UBND TP Hà Nội đã chỉ ra hai khó khăn, vướng mắc tại dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – trường đua ngựa khiến dự án đến nay vẫn chưa triển khai.

Thứ nhất về việc góp vốn thay, UBND TP cho biết việc Global Consultant Network Co., Ltd góp phần vốn thay cho Tổng công ty Du lịch Hà Nội theo nội dung Quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa thực hiện được do không có quy định tại pháp luật hiện hành.

Thứ hai về điều kiện giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Theo quy định của Luật đất đai và quy định pháp luật liên quan, Dự án gồm phần diện tích đất có chức năng công cộng và phần diện tích chức năng kinh doanh không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Nhà đầu tư phải thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Tuy nhiên theo UBND TP, do là nhà đầu tư nước ngoài nên nhà đầu tư không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhận mà chỉ nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ tổ chức kinh tế trong nước.

UBND TP cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở Tài chính, Tổng công ty Du lịch Hà Nội đề xuất phương án góp vốn của Tổng công ty du lịch Hà Nội.

Trong đó lưu ý rà soát lại việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp đảm bảo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước và các quy định có liên quan, thẩm quyền quyết định đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp và các tồn tại để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sóc Sơn được chỉ đạo báo cáo nội dung tồn tại khi đối chiếu căn cứ pháp lý liên quan để thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đề xuất phương án cụ thể để báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

UBND TP cũng cho biết tiếp tục chỉ đạo Sở Quy hoạch kiến trúc cùng các bên liên quan khẩn trương báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Nguyễn Khánh

Đánh giá!

Bình luận ngay & lun

Vui lòng không sao chép nội dung