[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh hành trình đối ngoại vắc xin Covid-19 chưa từng có tiền lệ của Việt Nam

Theo Hoàng Đan

Tổ quốc

Đánh giá!

Bình luận ngay & lun

Vui lòng không sao chép nội dung