SHOPHOUSE PREMIUM

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPHOUSE PREMIUM,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPHOUSE PREMIUM,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPHOUSE PREMIUM,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPHOUSE PHÚ QUỐC,

Shophouse Premium | SP1

01 mặt tiềnđường 13,5 m
DT lô đất117 m2 (6,5 m x 18 m)
DT xây dựng287,23 m2
Thiết kế3 tầng + 1 tum

SHOPHOUSE PREMIUM

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPHOUSE PREMIUM,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPHOUSE PREMIUM,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPHOUSE PREMIUM,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPHOUSE PHÚ QUỐC,

Shophouse Premium | SP1.1

01 mặt tiềnđường 13.5 m
DT lô đất117 m2 (6,5 m x 18 m)
DT xây dựng287.23 m2
Thiết kế3 tầng + 1 tum

SHOPHOUSE PREMIUM

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPHOUSE PREMIUM,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPHOUSE PREMIUM,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPHOUSE PREMIUM,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPHOUSE PHÚ QUỐC,

Shophouse Premium | SP1A

02 mặt tiềnđường 13.5 m + cây xanh
DT lô đất117 m2 (6,5 m x 18 m)
DT xây dựng287.41 m2
Thiết kế3 tầng + 1 tum

SHOPHOUSE PREMIUM

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

PHÂN KHU OLIVE, NHÀ PHỐ APRICOT, NHÀ PHỐ AQUA, NHÀ PHỐ OLIVE, NHÀ PHỐ ROSADA, DỰ ÁN MEYHOMES, MEYHOMES TÂN Á ĐẠI THÀNH, MEYHOMES MEYLAND,MEYHOMES,MEYHOMES PHÚ QUỐC,MEYHOMES CAPITAL,MEYHOMES TÂN Á ĐẠI THÀNH,NHÀ PHỐ MEYHOMES,BIỆT THỰ MEYHOMES,DỰ ÁN MEYHOMES, NHÀ MẪU MEYHOMES, MẶT BẰNG TẦNG MEYHOMES, SHOPHOUSE MEYHOMES,

Shophouse Premium | SP2

Góc 02 mặt tiềnđường 13.5 m + cây xanh lớn
DT lô đất117 m2 (6,5 m x 18 m)
DT xây dựng373,72 m2
Thiết kế4 tầng + 1 tum

SHOPHOUSE OPAL

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPHOUSE OPAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPHOUSE OPAL,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPHOUSE OPAL,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPHOUSE PHÚ QUỐC,

Shophouse Opal | SO1

02 mặt tiềnĐại lộ Hoàng Hôn 30 m + đường 13,5 m
DT lô đất117 m2 (6,5 m x 18 m)
DT xây dựng287,23 m2
Thiết kế3 tầng + 1 tum

SHOPHOUSE OPAL

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPHOUSE OPAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPHOUSE OPAL,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPHOUSE OPAL,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPHOUSE PHÚ QUỐC,

Shophouse Opal | SO1A

Góc 03 mặt tiềnĐại lộ Hoàng Hôn 30 m
+ đường 13,5 m
+ đường 24 m
DT lô đất160,5 m2
DT xây dựng287,41 m2
Thiết kế3 tầng + 1 tum

SHOPHOUSE SAPPHIRE

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

PHÂN KHU OLIVE, NHÀ PHỐ APRICOT, NHÀ PHỐ AQUA, NHÀ PHỐ OLIVE, NHÀ PHỐ ROSADA, DỰ ÁN MEYHOMES, MEYHOMES TÂN Á ĐẠI THÀNH, MEYHOMES MEYLAND,MEYHOMES,MEYHOMES PHÚ QUỐC,MEYHOMES CAPITAL,MEYHOMES TÂN Á ĐẠI THÀNH,NHÀ PHỐ MEYHOMES,BIỆT THỰ MEYHOMES,DỰ ÁN MEYHOMES, NHÀ MẪU MEYHOMES, MẶT BẰNG TẦNG MEYHOMES, SHOPHOUSE MEYHOMES,

Shophouse Sapphire

02 mặt tiềnĐại lộ từ 20,5 m + đường 13,5 m
DT lô đất117 m2 (6,5 m x 18 m)
DT xây dựng287,23 m2
Thiết kế3 tầng + 1 tum

SHOPHOUSE EMERALD

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPHOUSE EMERALD,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPHOUSE EMERALD,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPHOUSE EMERALD,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPHOUSE PHÚ QUỐC,

Shophouse Emerald

02 mặt tiềnĐại lộ 20-30 m + đường 13,5 m
DT lô đất117 m2 (6,5 m x 18 m)
DT xây dựng373,72 m2
Thiết kế4 tầng + 1 tum

SHOPHOUSE DIAMOND

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPHOUSE DIAMOND,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPHOUSE DIAMOND,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPHOUSE DIAMOND,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPHOUSE PHÚ QUỐC,

Shophouse Diamond | SD1

01 mặt tiềnđường 36 m
DT lô đất156 m2 (6,5 m x 24 m)
DT xây dựng479,66 m2
Thiết kế4 tầng + 1 tum

SHOPHOUSE DIAMOND

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPHOUSE DIAMOND,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPHOUSE DIAMOND,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPHOUSE DIAMOND,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPHOUSE PHÚ QUỐC,

Shophouse Diamond | SD2

02 mặt tiềnĐại lộ TT An Thới 36 m + đường 13,5 m
DT lô đất156 m2 (6,5 m x 24 m)
DT xây dựng479,66 m2
Thiết kế4 tầng + 1 tum

SHOPTEL RUBY

CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI TRUNG TÂM

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPTEL RUBY,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPTEL RUBY,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPTEL RUBY,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPTEL PHÚ QUỐC,

Shoptel Ruby | SR2

02 mặt tiềnĐại lộ Bình Minh 36 m + đường 13,5 m
DT lô đất156 m2 (6,5 m x 24 m)
DT xây dựng619,55 m2
Thiết kế5 tầng + 1 tum

SHOPTEL RUBY

CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI TRUNG TÂM

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI, SHOPTEL RUBY,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAPITAL,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI MEYHOMES,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VIEW ĐẠI LỘ BÌNH MINH, BIỆT THỰ MEYHOMES,BIỆT THỰ CAPITAL, BIỆT THỰ SHOPTEL RUBY,DỰ ÁN CAPITAL,DỰ ÁN MEYHOMES,DỰ ÁN SHOPTEL RUBY,CHỦ ĐẦU TƯ MEYHOMES,MEYHOMES CAPITAL, ĐẠI LỘ AN THỚI, SHOPTEL PHÚ QUỐC,

Shoptel Ruby | SR3

03 mặt tiềnĐại lộ Bình Minh 36 m + đường 20,5 m + đường 13,5 m
DT lô đất156 m2 (6,5 m x 24 m)
DT xây dựng619,55 m2
Thiết kế5 tầng + 1 tum