Môi giới bất động sản bán nhà online, chốt đơn ngay trên livestream

Môi giới bất động sản bán nhà online, chốt đơn ngay trên livestream - 1
VHP

Livestream bán hàng tưởng như chỉ dành cho các mặt hàng có giá trị nhỏ, nhưng trong mùa dịch dân môi giới bất động sản cũng phải bán nhà bằng phương thức này trên các nền tảng mạng xã hội.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]