Doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đua nhau xin giãn, hoãn nợ

Doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đua nhau xin giãn, hoãn nợ - 1
VHP

Một doanh nghiệp nằm trong Top 20 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc vừa gia nhập “đội quân” những nhà phát hành trái phiếu xin hoãn thanh toán để tránh vỡ nợ.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]