3 trường hợp chung cư cũ buộc phải phá dỡ để xây lại

3 trường hợp chung cư cũ buộc phải phá dỡ để xây lại - 1
VHP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Theo Nghị định đã quy định rõ các trường hợp thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]