Công tác châu Âu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ triển khai ngoại giao vắc-xin

Trong chuyến công tác tại châu Âu từ ngày 5-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chia sẻ giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chiến lược ngoại giao vắc-xin của Đảng và Nhà nước.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]