Hà Nội dự kiến chi 500 tỷ đồng tổng kiểm tra toàn bộ chung cư cũ

Hà Nội dự kiến chi 500 tỷ đồng tổng kiểm tra toàn bộ chung cư cũ - 1

UBND TP Hà Nội dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ chung cư cũ.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]