Nghiệm thu Nhà Quốc hội Lào: Cận cảnh công trình Việt Nam tặng nước bạn

Nghiệm thu Nhà Quốc hội Lào: Cận cảnh công trình Việt Nam tặng nước bạn - 1
VHP

Công trình Nhà Quốc hội Lào có tổng trị giá hơn 112 triệu USD vừa chính thức nghiệm thu. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]