Thanh Hoá chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án nghỉ dưỡng hơn 1600 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn vừa ký quyết định số 3621 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.