Đủ 10 đoàn tàu về dự án, tuyến Metro Nhổn – ga Hà Nội sẵn sàng vận hành

Chiều nay, đoàn tàu cuối cùng dự án đường sắt đô thị (metro) Nhổn – ga Hà Nội đã được vận chuyển về Việt Nam. Như vậy sau hơn 1 năm vận chuyển lần lượt các đoàn tàu từ Pháp về Việt Nam, hiện dự án Metro Nhổn – ga Hà Nội đã hoàn thành vận chuyển tất cả 10 đoàn tàu về dự án, chuẩn bị cho việc vận hành.