Lùm xùm xâm phạm nhãn hiệu Ecopark tại dự án của F.I.T và Crystal Bay

Lùm xùm xâm phạm nhãn hiệu Ecopark tại dự án của F.I.T và Crystal Bay - 1
VHP

Ecopark khẳng định doanh nghiệp này là chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu “Ecopark” từ năm 2007 đến nay. Tuy nhiên, một dự án của F.I.T và Crystal Bay lại sử dụng nhãn hiệu này cho dự án tại Ninh Thuận.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]