Nhà đầu tư tay ngang ôm đất giá không tưởng, chấp nhận cắt lỗ, bán tháo

Nhà đầu tư tay ngang ôm đất giá không tưởng, chấp nhận cắt lỗ, bán tháo - 1
VHP

Theo DKRA, thị trường xuất hiện một số nhà đầu tư có sử dụng đòn bẩy tài chính, chịu áp lực về lãi vay, họ chấp nhận cắt lỗ, giảm giá bán hoặc giảm một phần lợi nhuận để thu hồi dòng vốn

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]