Loạt “đại gia” chây ỳ nợ thuế, Hà Nội tính xử lý thu hồi đất

VHP

UBND thành phố Hà Nội giao các quận huyện, thị xã xử lý hoặc kiến nghị xử lý thu hồi đất đối với các dự án chây ỳ nợ thuế, yếu kém năng lực tài chính, vi phạm pháp luật thuế và pháp luật về đất đai…

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]