Bi kịch đầu tư bất động sản theo cơn sốt, bỏ đống tiền 10 năm giờ vẫn lỗ

Bi kịch đầu tư bất động sản theo cơn sốt, bỏ đống tiền 10 năm giờ vẫn lỗ - 1
VHP

Không ít người giàu lên nhờ đất. Tuy nhiên cũng khá nhiều cuộc sa lầy đến cả chục năm nay chưa rút được chân vì đầu tư kiểu “mua đỉnh bán đáy”.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]