Phát hiện 3,5 tấn phân bón vi phạm nhãn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt đối với Công ty TNHH MTV VTNN V.T với số tiền 17 triệu đồng

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]