Quy định mới về diện tích tách thửa tối thiểu đất đô thị tại Đồng Tháp

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp có Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND về diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]