Điều kiện để được hoãn đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất?

Đại diện một số doanh nghiệp hỏi: Trong năm 2020 công ty tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, nhưng nửa đầu năm 2021 đã phải cho 50% lao động nghỉ việc và nợ bảo hiểm tới nay, vậy công ty có đủ điều kiện được hoãn đóng BHXH vào Quỹ hưu trí và tử tuất không? Hết thời gian tạm dừng sẽ đóng lại ra sao, nếu chậm đóng có bị phạt không?

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]