Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành đạt hơn 50% kế hoạch

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội quan tâm, xem xét bố trí nguồn vốn trung hạn 2021-2025 để các cơ quan quản lý Nhà nước có đủ nguồn vốn thực hiện.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]