Quận 8 đề xuất mua lại hàng trăm căn hộ tái định cư

Quận 8 đề xuất mua lại hàng trăm căn hộ tái định cư

Quận 8 đã có kiến nghị Sở Xây dựng xem xét, cân đối, điều chuyển quỹ nhà tái định cư của TP tại các quận huyện lân cận, hoặc nhà ở xã hội dôi dư, để quận 8 bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị.

[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] Vui lòng không sao chép nội dung [wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"]