Làm giả biên lai bệnh viện Chợ Rẫy lừa thu tiền tạm ứng viện phí

Biên lai thu tiền tạm ứng của bệnh viện nhưng lại yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân. Khi thân nhân người bệnh phát hiện sự bất thường thì đối tượng đã hủy bằng chứng. Phía bệnh viện khẳng định biên lai thu tiền tạm ứng là giả mạo.

Vui lòng không sao chép nội dung