Không tăng giá điện, khó giảm giá xăng dầu trong năm nay

Bộ Công Thương trên tinh thần chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân sẽ điều hành giá điện, xăng dầu hợp lý phục vụ tốt nhất cho quá trình khôi phục nền kinh tế.

Vui lòng không sao chép nội dung