Samsung được kêu gọi sử dụng 100% năng lượng sạch ở Hàn Quốc, Việt Nam

VHP

Samsung phải chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo ở Hàn Quốc và Việt Nam ngay cả khi những quốc gia này đang có kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than.

error: Không thể sao chép nội dung này!