Samsung được kêu gọi sử dụng 100% năng lượng sạch ở Hàn Quốc, Việt Nam

Samsung được kêu gọi sử dụng 100% năng lượng sạch ở Hàn Quốc, Việt Nam - 1
VHP

Samsung phải chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo ở Hàn Quốc và Việt Nam ngay cả khi những quốc gia này đang có kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than.

Vui lòng không sao chép nội dung