Chỉ thị mới về quỹ bảo trì: Chuyển ngay công an khi có dấu hiệu tội phạm

Chỉ thị mới về quỹ bảo trì: Chuyển ngay công an khi có dấu hiệu tội phạm - 1
VHP

Khi phát hiện dấu hiệu của tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Đây là một trong nội dung chú ý tại Chỉ thị số 02 vừa được Bộ Xây dựng ban hành.

error: