Những kiểu khách chốt đơn Toyota Corolla Cross sau 1 năm bán tại Việt Nam: Người bỏ Mercedes, người mua chỉ vì thương hiệu

Trò chuyện với rất nhiều khách hàng đã dùng Toyota Corolla Cross trên mọi miền Tổ quốc, chúng tôi nhận thấy những tệp người dùng rất đặc trưng của dòng xe gây nhiều tranh luận trong 1 năm ra mắt Việt Nam vừa qua.

Vui lòng không sao chép nội dung