Cắt giảm, đơn giản hoá 167 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Vui lòng không sao chép nội dung