Hỗ trợ ngư dân tiêu thụ gần 300 tấn hải sản bị ứ đọng

Gần 300 tấn hải sản của ngư dân thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) khi cập bờ bị ùn ứ đầu ra do lệnh tạm đóng cửa các cảng biển, bến cá để phòng chống dịch COVID-19. Nhờ sự hỗ trợ của Hội nông dân và chính quyền, số hải sản này đã được tiêu thụ hết.

Vui lòng không sao chép nội dung