Đồng Nai điều chỉnh giảm diện tích đất dự án logistics có vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 kho ngoại quan và dịch vụ logistics tại phường Tân Vạn, Tp.Biên Hòa.

Vui lòng không sao chép nội dung