Quảng Ngãi quy hoạch trung tâm đô thị hơn 772ha

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định số 927/QĐ-UBND về việc Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm thị xã Đức Phổ.

Vui lòng không sao chép nội dung