TTH HOME là đơn vị tư vấn cho dự án TNR Stars Bỉm Sơn

TTH HOME là đơn vị tư vấn cho dự án TNR Stars Bỉm Sơn - 1
VHP

Công ty Cổ phần Bất động sản TTH HOME tiếp tục được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam chọn là đơn vị tư vấn chính thức dự án TNR Stars Bỉm Sơn – Thanh Hóa.

Vui lòng không sao chép nội dung