Căn hộ cho thuê còn đáng để đầu tư?

VHP

Tỷ suất lợi nhuận từ việc đầu tư cho thuê căn hộ đã giảm từ mức 7-7,5%/năm trong giai đoạn 2015-2016 xuống chỉ còn 2,5-4%/năm vào nửa đầu năm nay.

error: Không thể sao chép nội dung này!