6 công trình kiến trúc xanh đẳng cấp thế giới

6 công trình kiến trúc xanh đẳng cấp thế giới - 1
VHP

Trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu, các tòa nhà có xu hướng chú trọng nhiều vào yếu tố “xanh”. Yếu tố môi trường đã ảnh hưởng lớn tới những quyết định về thiết kế, xây dựng và vận hành.

Vui lòng không sao chép nội dung