Đặt hàng online mùa dịch: người mua càng chờ hàng càng mất hút, người bán than trời

Nếu như trước đây người mua chỉ mất 3-4 ngày để có thể nhận được đơn hàng của mình thì nay phải chờ 1-2 tuần, thậm chí là không có thời hạn.

Vui lòng không sao chép nội dung