NÓNG: Trường Đại học đầu tiên tại TP.HCM dự kiến thời gian cho sinh viên đi học trở lại

Để thực hiện phương án đi học lại, nhà trường giao Tổ Y tế phối hợp với phòng Đào tạo, khoa Sau ĐH và Viện đào tạo quốc tế thực hiện khảo sát sinh viên và học viên về tình hình tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Vui lòng không sao chép nội dung