Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phim ảnh làm gia tăng tội phạm “xã hội đen”

Trước ý kiến của Thiếu tướng Lê Tấn Tới, nhiều khán giả cho rằng dẫn chứng bộ phim “Người phán xử” có phần chủ quan, thiếu căn cứ nhưng cũng có ý kiến ủng hộ cần có chế tài nghiêm khắc đối với những bộ phim có yếu tố bạo lực.

Vui lòng không sao chép nội dung