Tính đến 15/9, Long An giải ngân 2.572 tỉ đồng vốn đầu tư công

Theo tìm hiểu, tổng vốn đầu tư công của Long An năm 2021 là 5.554 tỷ đồng. Trong đó, vốn tỉnh quản lý hơn 3.917 tỷ đồng. Đến ngày 15/9, giá trị giải ngân hơn 1.746 tỷ đồng, đạt 44,6% kế hoạch, giá trị khối lượng thực hiện hơn 1.803 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch.

Còn hơn 1.637 tỷ đồng là vốn huyện quản lý. Cùng kỳ, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân gần 826 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch.

Tính đến 15/9, tại Long An còn một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp như: vốn nước ngoài ODA (giải ngân 12,8%); vốn tiền sử dụng đất (26,4%); vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020 (23,1%); vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2020 (22,8%); vốn vượt thu cân đối năm 2020 (21,2%); vốn ngân sách Trung ương năm 2020 kéo dài (35,2%); vốn vay lại từ Chính phủ vay nước ngoài (39,6%).

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An thường xuyên quan tâm thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại các công trình, dự án (DA) mà đơn vị đang làm chủ đầu tư.Tính đến giữa tháng 9, BQLDA ĐTXD được bố trí nguồn vốn hơn 503 tỉ đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung 68 tỉ đồng; vốn xổ số kiến thiết hơn 329 tỉ đồng; nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hơn 26 tỉ đồng; nguồn tiền sử dụng đất hơn 38,6 tỉ đồng; vốn dự phòng ngân sách tỉnh 33 tỉ đồng,…

Từ nguồn vốn được bố trí trên, Ban đã thực hiện, giải ngân được 271 tỉ đồng, đạt 54% so kế hoạch vốn được giao năm 2021, đến ngày 30/9/2021 ước đạt 65,5%. Tuy nhiên, đến 15/9, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh này chị đạt 43,6% kế hoạch năm.

Nhìn chung, tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đối với các DA do BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư vẫn còn chậm do nhiều nguyên nhân như: vướng mặt bằng; phát sinh hạng mục nhưng việc điều chỉnh để triển khai còn chậm; những công trình khởi công mới, chậm được hoàn thiện hồ sơ nên đấu thầu trễ, từ đó dẫn đến khối lượng thi công chưa nhiều, chưa đến điểm dừng kỹ thuật để nghiệm thu, thanh toán…

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

Đánh giá!

Bình luận ngay & lun

Vui lòng không sao chép nội dung